Mede-aansprakelijkheid opdrachtgever

Sedert 6 mei 2009 is er een wet in voege getreden dat de professionele en niet-professionele opdrachtgever, evenals hun afgevaardigden die bevoegd zijn om tijdens de reis instructies te geven aan de chauffeur, medeverantwoordelijk stelt indien ze:

  1. erop hebben aangedrongen om meer personen mee te nemen dan het maximum toegelaten aantal, zoals vermeld op het keuringsbewijs;
  2. erop hebben aangedrongen om de voorschriften van de rij- en rusttijden van de chauffeur niet na te leven;
  3. erop hebben aangedrongen om de maximum toegelaten snelheid te overschrijden.

Om de volledige tekst, inclusief de sancties, te raadplegen: www.just.fgov.be